-->

Δημιουργώντας την πύλη της κολάσεως

Χημική αντίδραση που φαίνεται σαν να ανοίγει την πύλη της κολάσεως.