Πεινασμένο ρακούν κλέβει το φαγητό από τις γάτες

Όλα τα λεφτά είναι ο τρόπος που αρπάζει την τροφή και απομακρύνεται.