-->

Ήρθε το πρώτο στυλό που δονείται όταν κάνεις ορθογραφικό λάθος

Το στυλό που βάζει οριστικό τέλος στα ορθογραφικά λάθη.