Νέο σύστημα πληρωμών μέσω αναγνώρισης προσώπου

H φινλανδική εταιρία Uniqul επιτρέπει στον πελάτη να πληρώνει χωρίς να δίνει χρήματα ή να χρησιμοποιεί κάρτα αναγνωρίζοντας μόνο το πρόσωπο του.