Τι κινδύνους κρύβει το να παντρευτείς δίπλα στη θάλασσα

Ο γάμος μπάζει από τώρα νερά..