Θύελλα καταστρέφει αυτοκίνητα πάνω σε πλοίο

Η θύελλα δεν άφησε αυτοκίνητο για αυτοκίνητο που να μην το κατέστρεψε.