-->

Τούρκος ανακάλυψε μια νέα μέθοδο για να κόψει το κάπνισμα

Τούρκος μετά τις ανεπιτυχείς προσπάθειες να κόψει το τσιγάρο επινόησε μια νέα πιο αποτελεσματική μέθοδο διακοπής του καπνίσματος. Έφτιαξε ένα ειδικό κλουβί που το φοράει στο κεφάλι, από το οποίο χωράει να περάσει μόνο ένα καλαμάκι για να μπορεί να πίνει μόνο νερό. Για τσιγάρο ούτε λόγος.