Ένα τραγούδι που είναι γεμάτο από νερό

Ο καλλιτέχνης σκέφτηκε να φτιάξει ένα τραγούδι χρησιμοποιώντας το νερό για να παράξει ήχο είτε σε υγρή είτε σε στερεή μορφή.