-->

Πώς θα ήταν η ζωή μας αν δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα

Πως θα ήταν ένας κόσμος χωρίς κινητά τηλέφωνα και πως θα άλλαζε τις καθημερινές μας ηλεκτρονικές ανάγκες και συνήθειες.