-->

Αλιευτικό σκάφος βυθίστηκε στις ακτές της Shetland

Το αλιευτικό σκάφος βυθίστηκε και όλα τα μέλη του πληρώματος διασώθηκαν και δεν υπήρξαν αναφορές σοβαρών τραυματισμών.