-->

Δείτε αρκούδα να κλέβει ολόκληρο κάδο αποριμμάτων από εστιατόριο

Η αρκούδα αφού άνοιξε τον κάδο και έψαξε λιγάκι μέσα, τον πήρε μαζί της.