Αστυνομική βία ή μήπως ατύχημα

Αυτοκίνητο της αστυνομίας παρασύρει skateborder τραυματίζοντας τον ελαφρά.