-->

Αυτό είναι που λένε δεν πρέπει πάντα να πιστεύεις ότι βλέπεις

Γιατί πολλές φορές τα φαινόμενα απατούν..