-->

Η διαδρομή του τρόμου για μια γυναίκα καβάλα σε σκούτερ

Λογικά μετά από αυτό δύσκολα θα ξανακαβάλησε σε μηχανάκι..