-->

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ άντρα και γυναίκας

Η γυναίκα αποτελείται από πολλά κουμπιά, δυσκολότερη στο χειρισμό, ενώ ο άντρας μόνο ένα.