-->

Μία διαφορετική διαμαρτυρία προβάτων

Ο άντρας βγάζει λόγο και τα πρόβατα απαντούν ομαδικά..