Αυτός είναι ο δρόμος που δεν υπάρχουν όρια ταχύτητας

Αυτός ο δρόμος βρίσκεται στην Γερμανία και δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ταχύτητας, με τους οδηγούς να τρέχουν όσο θέλουν.