-->

Δυο μικρά αδέρφια με εκπληκτική σωματική δύναμη

Ελπίζουμε αυτή η εκπληκτική δύναμη των μικρών αδερφών να προέρχεται μόνο από σωματική άσκηση και όχι από τη χρήση αναβολικών ουσιών.