-->

Όταν δύο ωκεανοί συναντιούνται

Η Βαλτική ενώνεται με τη Βόρεια Θάλασσα και δημιουργούν το σπάνιο φαινόμενο δημιουργίας μιας θαλάσσιας γραμμής, λόγω της αντίθετης παλίρροιας των νερών. Αυτή η συνάντησε γίνεται στη Δανία.