-->

Κατεβάζοντας από το φορτηγό ένα Marussia B2

Ξεφορτώνοντας το εντυπωσιακό Supercar Marussia B2.