Γαμπρός πάρκαρε κυριολεκτικά έξω από την εκκλησία

Ήθελε να κάνει εντυπωσιακή είσοδο και τα κατάφερε.