Κάμερα κατέγραψε δήμαρχο σε περιπτύξεις με άντρα εντός του δημαρχείου

Η γυναίκα αναπλήρωνε το δήμαρχο της πόλης Tim Vandenput, ο οποίος απουσιάζε σε διακοπές. Με κάμερα την κατέγραψαν σε περιπτύξεις μέσα στο δημαρχείο με έναν άντρα, ο οποίος δεν ήταν ο σύζυγος της.