Καναδός παίζει μουσική χρησιμοποιώντας μόνο χαρτί και ψαλίδι

Ο Καναδός Andrew Huang παράγει μουσική χρησιμοποιώντας μόνο ένα γιγάντιο φύλλο λευκό χαρτί και ένα ψαλίδι.