Κτίριο καταστράφηκε ολοσχερώς από δυνατή καταιγίδα

Η καταιγίδα σε συνδυασμό με τους πολύ δυνατούς ανεμους γκρέμισαν το κτίριο στην Κίνα.