Πώς να ελέγξετε αν μια μικρή μπαταρία έχει αρκετή ενέργεια ή όχι

Μια απλή μέθοδος για να ελεγχθεί η ενέργεια μιας οποιαδήποτε αλκαλικής μπαταρίας σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα.