Να πως σκέφτονται οι μηχανές

Όλα στις μηχανές έχουν σχέση με δεδομένα, πιθανότητες και γραμμές κώδικα, που είναι γραμμένες από τον άνθρωπο.