-->

Το Nissan Skyline GT-R μετά από τις περιποιήσεις του βελτιωτικού οίκου της Nismo

2014 Nissan Skyline GT-R NISMO GT500 Revealed.