Το νοσοκομείο Ελπίς βοηθάει άνεργους και ανασφάλιστους προσφέροντας τους δωρεάν περίθαλψη

Σπουδαίο έργο παρέχει το νοσοκομείο Ελπίς, παρέχοντας σε άνεργους και ανασφάλιστους δωρεάν περίθαλψη και φάρμακα.