-->

Ο πάγος καταστρέφει τα πάντα

Αυτός ο πάγος καταστρέφει τα πάντα.