Όποιος νομίζει ότι ξέρει να καβαλά πατίνι ας δει αυτό το βίντεο

Οδηγώντας το πατίνι στα όρια.