Περπάτημα και ομιλία στο κινητό μπορεί να γίνει εξαιρετικά επικίνδυνο

Τόσο επικίνδυνο που μπορεί να σε στείλει στο νοσοκομείο από τη μια στιγμή στην άλλη.