-->

Πολωνοί οικοδόμοι ανεβάζουν το τσιμέντο με ένα δικό τους μοναδικό τρόπο

Πολωνοί οικοδόμοι ανεβάζουν το τσιμέντο χρησιμοποιώντας μόνο ένα φτυάρι. Για να τελειώσει αυτή η οικοδομή απαιτεί πολύ χρόνο και κόπο.