-->

Όταν ξεχνάς ότι το ψαλίδι για μπούκλες δεν είναι μικρόφωνο

Αυτά έχουν του μπάνιου τα τραγούδια..