Σάσα Μπάστα - Valentino 2013 Remix Μου 'μαθες έρωτα

Σάσα Μπάστα Μου 'μαθες έρωτα

Μου 'μαθες έρωτα, έρωτα έρωτα

έρωτα έρωτα μοναδικό

Μου 'μαθες έρωτα έρωτα έρωτα του κόσμου το φανταστικό