-->

Εκπαιδεύουν τα σκυλιά τους να χρησιμοποιούν ένα iPad

Eκπαιδευτές σκυλιών δείχνουν πως μπορούμε να μάθουμε σε ένα σκυλί να χρησιμοποιεί ένα iPad.