Εκπαιδεύουν σκυλιά για να μπορούν να μυρίσουν τον καρκίνο

Οι ερευνητές κάνουν μια μελέτη, σχετικά με τον καρκίνο των ωοθηκών, η οποία βασίζεται στο να μπορόυν τα σκυλιά να οσφρίζονται τον καρκίνο.