-->

Κόντεψε να πυρπολήσει το σπίτι του για ψήσει δυο μπριζόλες

Αφού πρώτα κόντεψε να καεί ζωντανός παραλίγο να βάλει φωτιά και στο σπίτι του.