-->

Σπίτι αποκλειστικά σχεδιασμένο για skateboarders

Το σπίτι είναι έτσι σχεδιασμένο, ώστε οι skateboarders να μπορούν να κάνουν skate σε οποιαδήποτε μέρος του σπιτιού.