-->

Μακράν το πιο γρήγορο ταξί του κόσμου

Τόσο γρήγορο που όταν μπεις μέσα δεν ξέρεις από που θα φύγεις.