Ένα βήμα πιο κοντά στη θεραπεία του καρκίνου

Το Ινστιτούτο Sanger, στη Βρετανία, προχώρησε στην χαρτογράφηση των μεταλλάξεων που υφίστανται τα καρκινικά κύτταρα: κατέληξε στον εντοπισμό 21 «υπογραφών», δηλαδή 21 διαδρομών που ακολουθούν τα κύτταρα, όταν προσβάλλονται από καρκίνο.