-->

Η θεραπευτική ιππασία και τα πλεονεκτήματα της

Η θεραπευτική ιππασία είναι μια μοναδική εμπειρία η οποία χρησιμοποιεί τα άλογο ως μέσο θεραπείας για άτομα που πάσχουν από νοητικά,κινητικά και ψυχολογικά προβλήματα.