Τι μπορεί να συμβεί όταν ένας τρελός άνθρωπος βρίσκεται πίσω από το τιμόνι αυτοκινήτου

Είναι ικανός με περίσσια ευκολία, να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ανθρώπων που θα βρεθεί μπροστά του.