-->

Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι που χρησιμοποιούνται για να σας κλέψουν το πορτοφόλι

Είτε κρύβουν το χέρι τους με κάποιο τρόπο, είτε σας αποσπούν την προσοχή..