Αγελάδα κατέβηκε στις γραμμές του τρένου και σταμάτησε την κυκλοφορία

Η αγελάδα περιφερόταν στις γραμμές του τρένου και για δυο ώρες δεν μπορούσε να κινηθεί καμία αμαξοστοιχία.