Οι αγγελίες αυτοκινήτων έχουν πλέον περάσει σε άλλη διάσταση

Τελικά όντως η κρίση προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες στην αγορά του αυτοκινήτου.