-->

Άνθρωπος που σπάει καρύδια χρησιμοποιώντας μόνο τα δάκτυλα

Ο άνθρωπος καρυοθραύστης..