Παράξενο αυτοκίνητο που έχει το τιμόνι του στις πίσω θέσεις

Ο οδηγός οδηγεί, ενώ κάθεται στις πίσω θέσεις του αυτοκινήτου.