Πως μπορείτε να ξέρετε ότι αυτό που βλέπετε είναι πραγματικό

Μπορείτε να εμπιστεύεστε πάντα αυτό που βλέπετε;