Διάσωση γυναίκας που είχε εγκλωβιστεί σε λασπώδη βάλτο

Μία εξηντάχρονη γυναίκα διασώθηκε, από ένα λασπώδη βάλτο όπου είχε πέσει στην Κίνα.