Το δράμα των παιδιών στη Συρία

Τα παιδιά στη Συρία, εκτοπισμένα από τα σπίτια τους, έχοντας χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα, παιδιά που έχουν βιώσει την απελπισία του πολέμου και το θάνατο, εγκαταλείπουν τις εστίες τους παίρνοντας μαζί τους μόνο μνήμες και εικόνες φρίκης.